Müslüman Cin Padişahı Mürre Hakkında Bilgiler - Medya Budur

Matbuat Basın Derken Medya

Yaratıcı çözümler üretir; markalar için iletişim stratejileri geliştirir...

Müslüman Cin Padişahı Mürre Hakkında Bilgiler


Bildiğiniz üzere tıpku insanlar gibi yöneticileri tarafından idare edilen cinler de inananı ve inanmayanı ile milletler ve kabileler halinde yaşarlar. Güç ve yetenek bakımından üstün olan cinlerin bu yöneticilerini "cin padişahları" olarak nitelendirmek mümkündür. Eski kaynaklarda da durum bu şekilde geçer.


Müslüman cin padişahlarından olan Abdullah el-Hiyem ibni Ehlim Mürre'nin ilginç hikayesi peygamberler dönemine kadar uzanır. 


Nusaybin taraflarından Mürre; iblis yüce Allah’a (CC) isyan ettiğinde peşine takılarak kafirliği seçer ve bir dönem bu şekilde yaşar. Devamında Peygamberimiz Hz. Muhammed ile karşılaşmış bir anlamda sahabe olmuş ve onunla sohbet ettikten sonra da Müslümanlığı seçmiştir. Adını Yusuf olarak değiştirdiği nakledilir.


Bu hadise yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Ahkâf 29'da bizlere şöyle nakledilir: "Hani biz cinlerden bir grubu Kur’an-ı Kerim dinlemeye sana yöneltmiştik. Kur’an dinlemeye geldiklerinde birbirlerine susun, demişlerdi. (Kur’an-ı Kerim okunuşu) tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler."Bir sahabe cin padişahının Peygamberimiz ile görüşmesini şu şekilde nakleder; 


"Bir gece efendimiz mescitte sabah namazını tek başına bekliyordu yanında ise benden başkası yoktu, zira mescidin temizliğini ve bakımını yapmaktaydım. Bir müddet sonra benden saklanmamı ve onun bulunduğu yere dönmememi ikaz etti. 


Bir süre sonra dayanamayıp olduğu yere baktım. La ilahe illallah! İlk kez gördüğüm boyu kısa ve siyah renkli, iri yarı elleri olan bir cins efendimizle birlikte namaza durmuştu. Konuşamaz ve kıpırdayamaz haldeydim. Bu gördüğüm varlık mescitten ayrıldıktan sonra peygamberimiz yanıma gelerek bana, 'Bakmamanı söylememişmiydim' dedi ve devamında beni iyileştirdi. 


Ben de kendisinden özür diledim. O gelenin kim olduğunu sorduğumda ise Mürre isimli kafir bir ecinni olduğunu ve Kur’an-ı Kerim’i duyunca Müslümanlığı seçmek için kendisinin yanına geldiğini ifade etti."


Mürre padişah cinler arasında en kuvvetli olanlardan biri olarak bilinir. Öyle ki emri altında sayılarını sadece Allah (CC)'nin bileceği pek çok kafir ve Müslüman cin mevcuttur. Emrindeki cinlere Nusaybin cinleri de denir. Bugün cin tepesi olarak bilinen bölgede yaşadıklarına inanılmaktadır. Psikolojik sorunları olan bazılarının deva için Cin tepesinde bir gece kaldığına inanılır.


Cin padişahları diğer üst rütbeli cinler gibi sıradan insanlarla ile iletişime geçmezler. Sadece Hüddam benzeri kişilerle ara sıra görüştüklerine inanılır.


Eski kaynaklarda cinlere dair pek çok bilgi bulunabilir. Bunlardan bazıları da cinlerin asırları bulan uzun seneler yaşayabilmeleri ile alakalıdır. Mürre gibi Cin padişahları da kıyamete kadar yaşayanlardan kabul edilmektedir. Yazılı kaynaklarda nakledilen diğer vesikalar ise Mürre isimli cin padişahının ve diğerlerinin istedikleri şekilde değişebilmesi ile alakalıdır. Peygamberler ve hüddam’lar dışında hiç bir insan cin padişahlarının gerçek görünüşlerine vakıf olamaz.


Pazartesi günü Mürre'dir (Müreh). Şimşek hızındadır ve tacı vardır. Yünden bir çadırda ikamet eder ve yardımcıları beyaz giyer. Mekanı girişte de belirttiğimiz üzere Mardin'in Musaybin ilçesi olup oranın sakinidir. Boyu kısa olup elleri, olduğundan daha uzun bir görüntüye sahiptir. İki hizmetkârı da şekil olarak kendisine benzer. Şimşek hızına sahiptir. Bu cin İslamiyeti kabul eden cin padişahıdır.

Yorumlarınız Değerlidir