Cinler Hamile Kadınlara Böyle Musallat Oluyor - Medya Budur

Matbuat Basın Derken Medya

Yaratıcı çözümler üretir; markalar için iletişim stratejileri geliştirir...

Cinler Hamile Kadınlara Böyle Musallat Oluyor


Hamile kadınlara musallat olan cinler en tehlikeli cin türüdür. Türkçedeki ismi ise Al Karısı ve Al Basması'dır.


Türkçe'de de karşımıza çıkan "Sübyan veya Sıbyan ifadeleri", çoğumuzun bildiği üzere "küçük çocuk" anlamına gelir. "Tehlikeli ve gebelere musallat olan bir cin türü olan Ümmü Sübyan'ı ise çocukların anası" olarak dilimize çevirmek mümkündür.


Çocukları düşüren veya küçük yaştaki çocuklara musallat olan Ümmü Sıbyan'ı engellemek için yeni doğanların sağ kulağına ezan, sol kulağına ise kamet okunur. Bu sayede Ummu Sıbyan cininin bebeklere zarar veremeyeceğine inanılır.

Musallat olduğunda hamileliklerde düşük, havale, sebepsiz ağlamalar, sıçrayarak uyanmalar veya hiç uyuyamamalar, özürlü doğumlar ve benzer hastalıklara yol açar. En hafif etkisi ise hiperaktiflik ve sürekli saldırı altında sürecek bir yaşamdır. Bu kişilerin genellikle evlenemediğine, çocuğunun olmayacağına inanılır.Din alimlerinin torunları ve çocuklarının bu tip saldırılara daha açık olduğuna inanılır zira dünyaya gelen bebek büyük muhtemelle atalarının izinden giderek manevi bir büyük olup Dünya ahret insanoğluna faydası dokunacaktır. Tüm cinler ve şeytanlar elbette böyle bir hadiseyi daha başına engellemeye çalışacaktır.


Bahsettiğimiz şeytan ve cinlerin hamileye musallat olduysa, anne karnındaki bebeği boğarak düşüğe dahi sebep olacağı yönünde bir inanış mevcuttur. Elbette her şey yüce Allah'ın (CC) takdirindedir. Yeni doğum yapanların, yalnız kalmamaları ve annenin yanında mutlaka bir erkek bulunmalıdır.


Ümmü Sıbyan Cinleri Nasıl Musallat Olur?


Lilith ve Medusa ismi ile kaynaklarda karşımıza çıkan Ümmü sübyan cinleri yaşlı ve çirkin bir halde ve kadın suretinde hatta hayvan nadiren böcek şeklinde görünür ve bebeklerin yanı sıra yaşlılara da musallat olur. Musallat olmaması için gözüne bakılmaması salık verilir. 


 • Hamile kadınlar evde yalnız kalmamalı. 
 • Doğum yapmış kadınlar, bebeğin kırkı çıkana kadar yalnız kalmamalı. 
 • Yaşlılar, ıssız ve terkedilmiş yerlerde bulunmamaya dikkat etmeli. 
 • Yaşlılar ve hamileler mezarlıklara tek başına gitmemeli. 
 • Bebekler asla yalnız bırakılmamalı.
 • Çocuğa niyetlenen bir aile günahlarından tövbe etmelidir.
 • Cinsel ilişki öncesinde besmele çekilmelidir.
 • İbadetler asla aksatılmamalıdır.
 • Sinirlilik anında sonraki soylara beddua okunmamalıdır.
 • Allah yolunda yetiştirmeye niyet edilmelidir.
 • Genel bir hacamat faydalı olacaktır.
 • Musallat olduğu kişiler Ümmü sıbyan duası/muskası taşımalıdır.
 • Yine lohusalar kırk gün yalnız bırakılmaz.


Türk mitolojisinde boğarak çocuk öldüren, böbrek ve yürek yemektan hoşlandığına inanılan Albastı ile Ümmü Sübyan kavramları aynı kişiye işaret eder. Yine farklı bir inanışa göre isimleri farklı olsa da bahsi geçen cin Ümmü Sıbyan şeytanıdır.Bayanla yanlız kalmayı, kan-idrar içilmesini teklif eden; evinden dini kitap ne varsa çıkar diyen, namaza ibadete gerek yok diyen veya ibadetten yoksun şarlatanlarından kesinlikle uzak durulmalıdır. Keza tesettürüne dikkat etmeyen kimselerin de kesinlikle tedavi yapması mümkün değildir. Başarı sağlanamayacağı gibi dertleri daha da artar.


Günümüzde bazı Musevilerin dahi lohusaları akşamları evde yalnız bırakmadığı ve akşamları çamaşır ipinde çocuk çamaşırı bırakmadığı bilinir zira bunları gören şeytanların o evde çocuk olduğunu anlamasından korkulur.


Geçmiş yıllarda albasması olarak karşımıza çıkan ve modern tıptaki ifadeyle lohusa humması denen kavramın (fièvre puerpérale) denilen mikrobik bir rahatsızlık olduğunun anlaşılmış, gerekli antibiyotiklerin verilmesiyle seyrek karşılaşılır hale gelmiştir. 


Evde cin olup olmadığı nasıl anlaşılır?, Cinlerin ilk atası kimdir?, Cin musallat olur mu?, Cinlerin cinsiyeti var mı?, Cinler nerede yaşarlar ve ne yerler? ve Şeytanın cinsiyeti var mı? gibi sorularınıza cevaplar alabilmek için sitemizi takip edebilirsiniz.

Yorumlarınız Değerlidir