Müslüman Cinlerle Görüşüp Arkadaş Olmak - Medya Budur

Matbuat Basın Derken Medya

Yaratıcı çözümler üretir; markalar için iletişim stratejileri geliştirir...

Müslüman Cinlerle Görüşüp Arkadaş Olmak


Müslüman cinlerle görüşmek, Müslüman cinlerle konuşmak ve Yüce Allah’ın (CC) müsaadesi halinde onlarla iletişime geçmek mümkün müdür?


Müslüman cinler şeytanlarla mukayese edilmemeli ve magazin malzemesi yapılmamalıdır. İnsanlarla cinler arasındaki samimiyet tıpkı yaşadığımız hayatın beşeri ilişkileri gibi karşılıklıdır. Cinci büyücü ve gelecekten haber verdiğini iddia eden soytarı medyumların karşısına elbette şeytanlar çıkacaktır. Bu gibi şeylerle işi olmayanların yardımına ise şüphesiz Müslümanlar koşabilir; cin ve sıradan normal bir insan.

Bu noktada evvela pozitif bilimden faydalanılmalı ve çeşitli rahatsızlıklar sebep gösterilerek insanların duyguları ile oynanmamalı, maddi çıkar beklenmemelidir. Her türlü rahatsızlığın ilk çaresi tıp bilimi ve hekimlerdir. Elbette tıbbın da tatmin edici cevaplar üretemediği durumlarda "acaba ilim ehli zatlara başvurabilir miyiz" gibi sorular da insanın aklına gelmekte.


Cinlerle rızaları dahilinde iletişimde olan sayısız veli ve salih Müslüman kimse mevcuttur, onlar şimdi de vardır, kıyamete kadar da olacaklardır, bunları gerçekten Müslüman kimseleri günahkar olarak nitelendirmek doğru değildir.


Bir takım yolları ve usulleri bulunmakta birlikte cinlerle irtibata geçme, mürşit, deneyim ve rehber ister ve o işin ehli olmayı salih bir Müslüman gerektirir. Bu iş eğlence olarak kabul edilip magazin malzemesi yapılacak bir hobi asla değildir.


Müslüman cinlerle görüşmek için özellikle internet ortamında dolaşan bazı dua ve terkiplerin kişiyi ne gibi tehlikeli dehlizlere sokabileceği, geri dönüşü olmayan belalara yönlendirebileceği hususu başlı başına ele alınması gereken konudur.


Gerçekten Müslüman bir cin ile bir ihtimal görüştünüz diyelim. Ona soracaklarınız ne olurdu. Birinin sizi sevip sevmediği, hakkınızda başkalarının neler düşündüğü, kayıp eşyalarınızın yeri veya bulunmadığınız bir ortamı gözetleme işi gibi gereksiz sorular.


Bir an durun ve gerçekten Müslüman bir cin olduğunuzu böyle bir davete ehliyetsiz kişilerce alet edildiğinizi varsayın. Ergence ve tamamen dalga geçer bir mahiyette sorulara muhatap olunuyorsunuz. Tepkiniz ne olurdu?

Yorumlarınız Değerlidir