Hüddam Nedir? Hüddam İlmi Öğrenme Metotları - Medya Budur

Matbuat Basın Derken Medya

Yaratıcı çözümler üretir; markalar için iletişim stratejileri geliştirir...

Hüddam Nedir? Hüddam İlmi Öğrenme Metotları


Bu yazımızda Hüddam nedir, Hüddam görevleri, Hüddam var mı, Hüddam çağırmak gibi konularda sizlere detayları sunacağız.


Şeytanları ve cinleri büyülerle ve tılsımlarla kontrol ve tutsak ederek istekleri yaptırma yolu da demek olan Hüddam, dini kurum ve alimlerce öğretilmeyen; daha ziyade büyücülerin ve cincilerin kullandığı, kökeni antik Mısır'a kadar uzanan tehlikeli ve menfaate dayalı bir ilimdir. 


Hüddam ilmi; cinlerin ve ruhani varlıkların esir tutulup ve köle olarak kullanılmasıdır ve Hüddam bu vazifelendirilmiş cinlerdir. Hüddamcı ise bu tehlikeli işle uğraşan ve cinleri kendisine tutsak etmiş kişidir.

Son derece de günahtır ve bilinmelidir ki kul hakkı cinler için de geçerlidir, bu kişiler şefaatten de mahrum kalacaklardır.  Hadim tekil hizmet eden demekken hüddam çoğul hizmet edenler demektir.


Hüddam edilmiş yani zorla hizmete zorlanmış cin Müslüman ise tutsaklığı ve Kur’an’a hizmet ederken bundan mahrum kaldığı için muhatabından şikayetçi olacak, hakkını almak için uğraşacaktır.


Hüddam Nedir? 


Hüddam (Arapça hizmet edenin çoğuludur) ilmi her sure ve ayetle görevli bir cini kontrol etmeyi amaçlar. Belli süreyle aç kalınması riyazat hali ve bazı duaların belli sıralarda okunması gereklidir.


  • Büyülerde kullanılırlar, 
  • Zaman zaman da büyü bozmada kullanılırlar,
  • Bir anda sinirlenebilirler, çift kişilikli olabilirler,
  • Koruma görevlerinde de kullanılabilirleri,
  • Maddi bolluk hedefleyenler de ne yazık ki kullanır,
  • Çıplak dolaştıkları gibi bir hurafeye de rastladık,
  • Onlar konuşmadan konuşmamanız tavsiye edilir,


Tuzsuz zeytin, hurma, kuru üzüm, sebze ve meyve ve arpa ekmeği orucu önerilir, hayvansal ürünlerden de uzak durmanız önerilir. Hüddam şerri altında olan kişi; yemek istemez, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşar, hırçındır ve uyumakta zorlanır, kısmeti kapanır, parasında bereket olmaz ve elden ayaktan düşer.


Cinleri; elbette menfaat amacıyla kullanıp bir şeyler istemenin dinimizce büyük günah olduğuna inanılır. Günahının ötesinde, sihirle amel edip cinleri uşak edenin ahiretinden olacağı, bu dünyada hüddam edinenlerin yine öteki dünyada bir nasibinin olmadığını karşımıza çıkar.


Hüddamın Özellikleri Nelerdir? 


Halk arasında hizmetçi cin olarak bilinen Hüddamlar asabi olabilirken iken bazıları sakindir. Oldukça itaatkâr davranan Hüddam birden sert bir kişiliğe bürünebilir. 


Hüddamın görevlendirilebilmesi için isimlerinin bilinmesi şarttır. Hüddam; zaman zaman hükmedene âşık da olabilmektedir. Aralarındaki münasebet çırak-usta ilişkisine benzetilebilir.


Kelime anlamı hizmetli demektir ve iki çeşidi vardır; ulvi-nurani ve nari olanlar. Bunları hizmetli kılabilmek için son derece tehlikeli işlemler yapılır. 


Bazı ritüellerin yanısıra günler süren riyazat (perhiz ve oruç) ve çeşitli sözlerin (bir kısmı ayet ve dualarken bazıları kadim Süryanice-İbranice) okunması sonrasında korkutucu bir varlık karşımıza çıkar. 


Huddam kelimesinin eski lügatlerdeki anlamı; muhafız, koruyucu, hizmetçi, hizmetkâr, hizmet edenler ve köle şeklindedir. 


Hüddam ilmi; ayetlerin ve surelerin belli sayı ve sıralarla okunması neticesinde hadimilerin (cinlerden daha üstün yetenekleri olan görevli hizmetlilerin); dilek, istek ve arzular doğrultusunda vazifelendirilerek, sıkıntı ve sorunların çözümünde kullanılmasıdır. Tüm kutsal kitaplarda Hz. Süleyman'ın cinleri kontrolüne aldığı ve tüm cinlerin Hz Süleyman’ın emrinde çalıştığından söz edilir.


Kişi aklını yitirmeyip dayanabilirse ve varlığa hakim olabilirse çeşitli işlerinde kullanır. Hüddam çağırmaya niyetlenen çoğu işsiz ergenlerin şeytanlarla temas edip saldırıya uğradıkları da sık olur.


Okunan terkiplerin dili ülkeden ülkeye ve folklorlere göre değişse de kaideler umumiyetle aynıdır. Gelen varlıkla anlaşma yapılır ve iş görülür. Muhatap şeytani ifritlerden ise anlaşma şartları daha ağırdır. Diğer türlerle yapılan anlaşmalar kabul edilebilir gözükse de anlaşmanın bozulması her zaman acı sonuçlara gebedir ki bunlarla alakalı bir çok sinema filmi yapılmıştır.


Hüddam İlmi Öğrenme Metotları başlıklı yazımızda sizlere; hüddam ne demek, hüddam ilmi öğrenme, hüddam nedir ve hüddam nasıl olunur arama sonuçlarıyla alakalı bilgi verebilecek içerikleri derlemeye çalıştık umarız beğenir ve değerli yorumlarınızı paylaşırsınız.

Yorumlarınız Değerlidir