Cinleri ve İblisleri Yakarak Öldürmenin Yolları - Medya Budur

Matbuat Basın Derken Medya

Yaratıcı çözümler üretir; markalar için iletişim stratejileri geliştirir...

Cinleri ve İblisleri Yakarak Öldürmenin Yolları


Paranormal olaylara ilgi duyan kişilerin sık duyduğu ifadelerden biri de cin yakmaktır. Cin nasıl yanar, neden yakılır, kim yakar bunları öğrenmeye çalışalım.


Bu yazımda; cin yakmak nasıl olur, cin yakmak için dua, cin yakmak gunah mı, cin yakmak için tılsım, rüyada cin yakmak, mavi bezle cin yakmak ve ayetel kürsi ile cin yakmak arama sonuçlarına karşılık gelen bilgiler paylaştım. Umarım beğenir ve değerli yorumlarınızı paylaşırsınız. 

Cin nasıl yakılır?


Mümin ve kafirleri bulunan cinleri yakmak; kişiye musallat olan saldırgan cini bazı dualar ve telkinler ile öldürmek demektir. Elbette kişiye musallat olan cine vefkler ve dualar ile önce iman etmesi ve saldırdığı kişiyi bırakması teklif edilecektir.


Kim haksız yere bir canı (insan veya cin olsun) öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur." (bk. Maide, 5/32) mealindeki ayete cinler de dahil olabilir. 


Onun için öldürülmeyi hak etmeyen bizim gibi can sahibi bir cinin hayatına son verilmesi kesinlikle doğru değildir, bu ayetin kapsamına girdiğinden büyük bir günah olarak görülebilir. Dolayısıyla Cinleri yakmak, yaşamına son vermek günah mıdır? sorusuna da bir bakıma cevap verdiğimize inanıyorum. Devam edelim.


Nadiren cin bu teklifi kabul eder ve işlem devam etmez; Müslüman alimin teklifini kabul etmez ise yardımcılarına emir vererek kafir cini muhafaza altına aldırır ve cinni manevi ameliyat usulleri ile öldürme yoluna gider. Burada cinlerin musallat olduğu kişi çoğu zaman her hangi bir acı duymasa da ufak kasılmalar görülebilir.


Biz Müslümanların inanışına göre Akşam ezanı ile akşam başlar, bizde akşam başlarken cin aleminde gündüz başlar ve sabah ezanına kadar sürer; sonra onlarda gece olur biz de sabah olur. Bu nedenle cinlerin musallatı altında olan kişilerin genellikle geceleri ıstıraplı olduğu görülür.


Rahatsızlanan kadın veya erkek olsun ağlayıp bağırabilir, canı yandığı için bayılabilir, hatta cin çıkarken hasta kişiye son bir zarar vererek çıkabilir. Tüm bunlar bir şekilde atlatılmış olsa da o cinin tekrar geldiği de kaynaklarda rastlanan bir hadisedir. Bu işler son derece tehlikeli konulardır ve Müslüman; abdestli dualı ehli sünnet uzmanını bulmak gerekir.


Ruhani varlıklar olan cinlerin ateşten yaratılmış olmaları yakılmalarına ve azaplarına engel değildir. Peki bizim dünyamızda bir cin neden yakılır? 


Cin yakılması yoluna gidilecekse Hüddamı olan veya cin padişahları veya amirleri ile ilişkileri kuvvetli bir alimin üzerinden bu işlem yapılır. Bu tercihte bir nevi izah ve ikna yolu olacağından sonrasında cinlerin akrabaları veya yandaşlarının tasallutu ihtimali bir nebze daha azalır. 


Kadın veya erkek yahut çocuk bizlere musallat olan, her türlü usulün ve uyarının uygulanmasına rağmen bedeni terk etmeyip zarar vermeye devam eden cinler nihai çare olarak yakılır. Fakat dediğim gibi bu en son yapılacak ve çok tehlikeli işlemdir. 


Zira tıpkı bizim gibi onlardada akrabalık ve kabile ilişkileri, intikam duyguları ve sorumlu padişahları vardır. Bu duygularını kan davasına çevirebilecek cinler akrabalarını yakan ve yaktıran insanların sıkça peşine düşeceklerdir. Fakat çaresiz kalınınca yakılır ve hem hastanın hemde yakanın hayatı boyunca korunma muskası taşıması gerekir.


Cinleri yakmak, uzaktan cin yakmak, cinleri yakmak için dua, cinsel organa kına yakmak konularında bilgiler paylaştığım bu yazıma yorumlarınızla destek verebilirsiniz.

Yorumlarınız Değerlidir