Cin Mektubu Hakkındaki Tüm Bildiklerinizi Unutun - Medya Budur

Matbuat Basın Derken Medya

Yaratıcı çözümler üretir; markalar için iletişim stratejileri geliştirir...

Cin Mektubu Hakkındaki Tüm Bildiklerinizi Unutun


Hazırsanız; cin mektubu nedir, cin mektubu türkçe manası, cin mektubu dinimiz islam, cin mektubu yorumlar, cin mektubu kullananlar, cin mektubu türkçe anlamı, peygamberimizin cin mektubu ve ebu dücane cin mektubu hakkında bilgiler paylaşmaya başlayalım.


Cin mektubu; Peygamber efendimizin cinlerin zararlarından Müslümanları korumak için Hazret-i Ali'ye yazdırdığı ve üzerinde taşıp evinde bulunduranın zarar görmeyeceği düşünülen mektuptur.

Efendimiz Hazreti Muhammed’in kendisini rahatsız eden cinlerden kurtulması için Ebu Dücane’ye (r.a.) verdiği cin mektubu. Rivayete göre bu mektubun bulunduğu yerlere cinlerin girmesi yasaktır. Rivayetlerden anlaşılacağı üzere cin mektubu gerek bulundurmak gerekse de taşınmak suretiyle kullanılabilir. Ebu Dücane’nin yaptığı üzere yastığın altına da konulabilir.


Cin mektubu hadisi uydurma mıdır sorusuna da cevap vermek gerekir. Hadisi, Uydurma Rivayetler (el-Mevduat) adlı eserinde değerlendiren hadis alimi İbn el-Cevzî, "Uydurma olduğunda şüphe yoktur" şeklinde değerlendirmiştir. 


Keza Beyhakî "Delailu’n-Nübüvve" adlı eserinde rivayetin uydurma olduğunu ve hadis olarak paylaşılmasının caiz olmadığını vurgulamıştır. Cübbeli Ahmet Hoca ise hadisin doğru olduğunun altını çizerek taşınmasını salık vermeketedir. 


Şunun da unutmadan altını çizmek gerekir ki bir hadis âliminin mevzu dediği bir rivayete, geçmiş tarihlerde veya şimdi bir başka âlim mevzu demeyebilir. Bu bir ictihad meselesidir.


Cin mektubu eski tarihlerden beri bilinen ve cinlerin tesirlerini ortadan kaldırma adına faydalanılan dualardan biridir. Bu duanın zarar gören tüm Müslümanlar tarafından okunup taşınması gerekir. 


Peygamber Efendimizin bu duayı bizzat yazdığı bilinmekte, yazamadığı zamanlarda ise, Hz. Ali’ye (RA) yazdırdığı ifade edilmektedir. Bu nedenle birçok tarihi eserde mektup name-i Peygamber olarak karşımıza çıkar.


Bu yazımızda; cin mektubu türkçesi, cin mektubu cubbeli ahmet hoca, cin mektubu diyanet, cin mektubu pdf, cin mektubu zararlı mı, cin mektubu yorumlar, cin mektubu okunuşu ve cin mektubu duası hakkında bilgiler vermeye çalıştık.

Yorumlarınız Değerlidir