Cinlerle Arkadaşlık Kuranların Başlarına Gelenler - Medya Budur

Matbuat Basın Derken Medya

Yaratıcı çözümler üretir; markalar için iletişim stratejileri geliştirir...

Cinlerle Arkadaşlık Kuranların Başlarına Gelenler


Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de ve hadis kaynaklarında cinlerin sevk ve idaresi bir yana onlarla nasıl arkadaşlık kurulacağı cinlerle konuşma yolları hususunda bilgiler mevcut değildir. 


Kuran; menfaat temini amaçlı cinlerle irtibat kurmayı doğru bulmaz, bu sebeple cinlerle iletişim son derece yanlış bir adımdır ve çoğu insanı maskara edip sağlığından dahi edebilirler. 


Bu yüzden İslam dininde bir benzeri veya daha üst bir şekliyle Hüddam da son derece günah kabul edilir. Cin benzeri varlıkları, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yollar için kullanmanın veya onlardan bir şeyler talep etmenin dinimizce günah olduğuna inanılır.

Bilineceği üzere insan; tüm yaradılış özelliklerine ek olarak her bakımdan cinlerden üstündür. İslami öğretilerden ders almayan bazı şeytan ve cin taifesi bu üstünlüğünü kabul etmeyerek insanoğlunu kıskanırlar.


Sıradan bir insanın mümin mi kafir mi ayırt etmesinin imkansız olduğu cinler, tıpkı atası şeytan gibi insanların üstünlüğünü ezelden bu yana kabul etmediğinden, kendilerine muhtaç olmamız için de ellerinden geleni yapar. 


Cinlerin ciddi manada yalancı olduğunu, tehlikelerini ve korkunç yapılarını bilmeyen kimseler, cinlerden ve medyum benzeri aracılardan ne yazık ki medet umarlar. Cinlerle arkadaş olabilir miyiz veya cinlerle konuşmak günah mı gibi saçma bir sorunun da cevabını verebildik umarım.


Süleyman`ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. (Sebe, 34/14)


Bazı insanların cinleri her şeye gücü yeten, kabiliyetleri sonsuz ve kendilerinden üstün görürler ve cinleri emirleri altına alabileceklerine inanırlar. Bu tamamen cahilliktir. Bir takım yolları ve usulleri terk ederek cinlerle irtibata geçme bir mürşit ve rehbersiz son derece tehlikelidir ki herkesin bu işi yapabilmesine imkan yoktur.


Müslüman Cinlerle İrtibat Kurulabilir mi?


Cinlerin Hz. Süleyman’a sınırsız hizmet ettikleri ve onunla irtibatta oldukları Kur’anla sabittir. Bazı tefsircilere göre bu ayetlerin (Enbiya, 21/82; Sebe, 34/12 ve Rahman, 55/56,74) ifadesi insanlarla cinler arasında cinsel ilişkinin bile olabileceğine bir delildir.


Özetlersek cinlerle irtibat kurmak mümkün gözükse de her mümkün gerçekleşmeyebilir. Üstelik, cinlerle irtibat kurmanın hem bu dünyada hem de ahırette çok büyük tehlikeleri mevcuttur.


Rahmani cinlerin özellikleri, cinlerle nasıl iletişim kurulur, cinlerden yardım nasıl istenir gibi konulara değinmeye çalıştık. Umarım beğenir ve yorumlarınızı paylaşırsınız.

Yorumlarınız Değerlidir