Güvenilir Medyumlar Hakkında Bilgiler - Medya Budur

Matbuat Basın Derken Medya

Yaratıcı çözümler üretir; markalar için iletişim stratejileri geliştirir...

Güvenilir Medyumlar Hakkında Bilgiler


Şimdilerde; en iyi medyum hoca kadınlar kulübü, türkiye'deki en ünlü medyumlar, medyum süleyman hoca, türkiye'nin en iyi büyücüleri, en iyi medyum yorumlar, para almayan medyumlar ve ünlülerin gittiği medyumlar gibi arama sonuçları sıklaşınca bununla alakalı bir yazıyı kaleme almak şart oldu.


Latince’de paylaşmak manasına gelen “mediare” fiilinden dilimize yapışan medyumluk, çift yönlü bir hayatın içinde çoğu zaman maddi çıkar peşinde koşarak insanlara yardım (!) etme yolunu tercih eden "öte alemci" kadın veya erkek kişi demektir. Elbette bu iş de meslekleridir ve titreşimleri normal insanlara göre daha fazla hissettiklerinin altını çizerler.

Medyum; kendisine ait olmayan bazı söz ve düşünceleri yahut bilgileri aktarabilirken (!), maddi anlamda eşyaların hareket ettirilmesi, yahut yerden havalanma gibi popüler kültürü referans alan seanslar düzenleyebilir.


Medyumluk nedir?


İster Türkiye'de ister Dünyada olsun ünlü medyumların genellikle bilimsel incelemelere veya işlerinin içine girilmesine izin vermediği bilinir. Medyum olarak nam salan Mathew Manning'in üzerinde ilerleyen çalışmalarda, trans durumundayken Manning’e bir ölçüm cihazı bağlanmış ve beyin dalgaları incelenmiştir. 


Verilere göre Manning trans olduğunu iddia ettiği haldeyken derince bir uykudaydı zira EEG kayıtlarında teta dalgalarına rastlanmıştı.


Güçlü bir irada ve fiziksel kuvvete ihtiyaç duyacak medyumların ünlü ruh (daha doğrusu cin) çağırma oturumlarındaki lider konumundan usta medyum konumuna geçebilmesi için, uzunca bir süre eğitim görmesine ihtiyaç duyulurmuş. 


1500'lerin sonlarında Dr. John Dee, 1800'lerin ortalarında da Eva Carriere, Fox kızkardeşler, Daniel Douglas Home, Palladino ve Stokes popüler kültüre geçmiş ünlü (!) medyumlardır. Türkiye'de ise Bedri Ruhselman kaynak eserleri ve celseleri ile öne çıkar. Bu yıllarda herhalde can sıkıntısından olsa gerek bu gibi işlerle ilgilenmek epeyce modaydı.


Şimdilerde karşımıza çok çıkan medyumluğun bir alt tipi de falcılıktır yahut falcılar bir kademe daha ileri giderek kendilerini medyum olarak nitelendirilmektedir. 


Kaybolan bir maddeni tespiti yahut yakın gelecekle (!) alakalı mevzuların sorgulanması adına başvurulan falcı medyum karşımı kimseler, evvela gelenleri ikna edebilmek adına kendisine hiç danışılmadan kişi yahut yakınları ile ilgili bilgileri peşi sura paylaşıp, devamında da ilgili iddialarını, sanki öyle olacakmış diliyle söyler veya kaybolan eşyanın yerini de gelenlere bildirir.


Türkiye’deki en ünlü medyumlar denildiğinde karşınıza çıkacak spiritüalist arama sonuçlarının çoğunun dolandırıcı ve büyücü siteler ve bunlarla alakalı şarlatanlar olduğuna tanık oluruz. 


Hal böyle olunca bir web sitesi üzerinden birilerini bulmak ve hiç görmedğiniz bir kimseye para göndermek sizlere ne kadar ciddi bir iş ve adım gibi geliyor? Güvenilir medyum araması ile bir sonuca ulaşılacağını düşünmek de ne bileyim zeka ve kapasite meselesi.


Bir web sitesi kurmak, tamamı yalan ve elbet iyi yorumlardan oluşan bir web sitesi üzerinden para kazanmak ki bir de güvenilir ve sakallı bir adam resmi bulmanız gerek ne yazık ki popüler bir dolandırıcılık metodu haline geldi. Gerçekten yardım almak istiyorsanız bunu tamamen Allah rızası için yapacak, para istemeyecek birilerini bulmalısınız. 


Altını çizeyim bu gibi Müslüman Ehli Sünnet alimler de sizin çapsız; sevdi mi sevmedi mi dönecek mi dönmeyecek mi ve benzeri aşk büyüsü gibi basit işlerinize dünya para da verseniz tenezzül etmez. Çok daha ciddi meselelerde pozitif bilimin yetersiz kaldığı noktalarda o da rica minnet araya aracılar sokulursa devreye girerler. 


Halbuki bu çarpık çurpuk verileri onlara tamamen cinler iletmektedir. Dolayısıyla özellikle kaybolan eşyalar hususunda, eğer cin doğruyu naklediyorsa bulabilmek elbette olasıdır zira geçmiş bir zamandan bahsedilmektedir. 


Spiritüalizmle alakalı alanlar, Ezoterizm, Mistisizm, Okültizm, Parapsikoloji, Teozofi, Senkretizm, Tinsel, Metafizik ve Reiki'dir. Kendisine medyum diyen şarlatanları sorgularsanız bu başlıklarla ilk kez karşılaştıklarına tanık olabilirsiniz.


Lakin cinlerin son derece yalancı varlıklar olduğunu ve inançsız olanlarının da olduğunu atlamamak gerekir ki bunu bir çok yazımızda dile getirdik. Bunun yanında gelecekle alakalı sözleri de olursa bunlar tamamen sallama şeylerdir. 


Fantazi kurgularda sık karşımıza çıkan medyumların bazıları, eğlence amacıyla bu tür yeteneklerin alt yapısını oluşturmak için soğuk veya sıcak okuma gibi çeşitli teknikleri kullanan bir nevi sihirbazlara benzer tiyatro sanatçılarıdır. Yine Bazı ünlü medyumlar arasında Sylvia Browne, Cayce, Tyler Henry, Swann, Hurkos, Janet Lee, Jose El Samaritano, Cleo ve John Edward bulunmaktadır. 


On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Modern Spiritüalizm ABD ve Birleşik Krallık'ta öne çıktı. Hareketin ayırt edici özelliği, yaşayanlara içgörü kazandırmak adına ölü ruhlarla medyumlar üzerinden bağlantı kurulabileceği inancıydı.


 • Psişik yeteneklerin (!) listesi:
 • Aporasyon - Bir nevi ışınlanma.
 • Astral veya zihinsel projeksiyon - Fiziksel bedenden geçici ayrılma.
 • Otomatik yazma – Bilinçsizce çizme veya yazma yeteneği.
 • Bilokasyon - Genellikle alimlere atfedilen aynı anda iki farklı yerde bulunma yeteneği.
 • Basiret — Uzakta olan şeyleri ve olayları görme veya 'altıncı his' üzerinden nesneleri, yer veya insanları bulma yeteneği.
 • Dermo-optik algı - Olağandışı algılama yeteneği.
 • Kehanet – Bir durum hakkında fikir edinme yeteneği.
 • Dowsing – Suyun yerini tespit etme yeteneği.
 • Rüya telepatisi - Rüyalar aracılığıyla telepatik olarak iletişim kurma yeteneği.
 • Enerji tıbbı – Kişinin empatik, eterik, astral, zihinsel veya ruhsal enerjisiyle iyileştirme yeteneği.
 • Havaya kaldırma veya transveksiyon - Mistik yollarla uçma yeteneği.
 • Materyalizasyon - Nesnelerin ve malzemelerin yaratılması veya bilinmeyen kaynaklardan madde ortaya çıkması.
 • Medyumluk – Ruhlarla iletişim kurma yeteneği.
 • Önsezi - Gelecekteki olayları algılama yeteneği.
 • Psişik cerrahi - Hastalığı veya bozukluğu ortadan kaldırma yeteneği.
 • Psikokinezi veya telekinezi – Nesneleri kontrol edebilme ve zihniyle hareket ettirebilme olarak kendini gösterir. 
 • Ergokinesis - Doğrudan etkileşim olmaksızın etkileme yeteneği.
 • Psikometri veya psikoskopi – Dokunarak kişi veya nesne hakkında bilgi edinme yeteneği.
 • Pyrokinesis – Bir kişinin zihnini kullanarak alevleri, ateşi veya ısıyı kontrol etme yeteneği.
 • Ṛddhi - Budist meditasyon yoluyla kazanılan psişik yetenekler.
 • Uzaktan izleme , telestez veya uzaktan algılama – Duyu dışı algı kullanarak uzaktaki veya görünmeyen hedefi görme yeteneği.
 • Postkognisyon veya postcognition - Geçmiş olayları algılama yeteneği.
 • Telepati - Düşünceleri iletme veya alma yeteneği.
 • Düşüncebilim - Bir görüntüyü zihnini kullanarak etkileme yeteneği.
 • Xenoglossy — Kişinin, herhangi bir doğal yol olmaksızın bir yabancı dili aniden yazmayı ve konuşmayı öğrenme yeteneği.


Bir de veri paylaşalım isterseniz. 2005'te The Gallup Örgütü tarafından genel Birleşik Devletler nüfusunun paranormal konular hakkındaki inançları üzerine bir araştırma yapıldı. Anket, ankete katılanların yüzde 41'inin duyu dışı algıya ve yüzde 26'sının da durugörüye inandığını belirledi. Ankete katılanların yüzde 31'i ise (95 milyon insana tekabül ediyor) telepati veya psişik iletişime inandıklarını belirtti. 


Medyum nedir ve medyumluk nedir sorularına cevaplar verebildiğimizi ümit ediyorum. Umarım değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşırsınız.

Yorumlarınız Değerlidir