Pazarlama Faaliyetleri Nelerdir? - Medya Budur

Matbuat Basın Derken Medya

Yaratıcı çözümler üretir; markalar için iletişim stratejileri geliştirir...

Pazarlama Faaliyetleri Nelerdir?


Pazarlama nedir, pazarlama hangi aşamalardan oluşur? Pazarlama yönetimi süreci hakkında detaylı bilgiler:


Bir işletmenin temel fonksiyonu olan pazarlama nedir? Kişi ya da kurumların, belirli faaliyetlerini mali olarak avantaja dönüştürmesi adına yürüttükleri tüm süreçlere pazarlama denir. Dijital ağrılıklı söz konusu faaliyetler, bir ürün ya da hizmet olabilir. 


pazarlama nedir


Bir hizmet yahut ürünün üretiminden dağıtımına; dağıtımından son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar izlenen stratejiye pazarlama stratejisi diyebiliriz.


Yereldeki orta ölçekli bir ayakkabı firmasının üreteceği yeni model için piyasa araştırması ve rakip analizi yapması, malzeme seçimi, üretimin koordinesi, uygun pazarı bulması, diijital dünyada reklam vermesi ve sonrasında ürünü satışa sunacağı uygun zamanı kollaması giriş seviyesi bir pazarlama örneğidir. 


Görülebileceği üzere bu bir süreç ve bir çok kişi ile yürütülmesi gereken ortak çalışmadır. Üretimden önce başlar; satıştan sonra da tamamlanmaz ve devam eder. Tüm departmanların dolaylı ve doğrudan pazarlama süreçlerine hizmet ettiğini söyleyebiliriz.


İngilizcesi "marketing" olan pazarlama; pazar oluşturma ve pazara ürün veya hizmet çıkartarak satışa çevirme aktivitesidir. Pazarlama nedir sorusunun cevabını araştırırken; pazarlama sürecine de hakim olursak geniş kapsamlı tanımı biraz daha izah edebiliriz.


Bazı pazarlama uzmanlarına göre pazarlama süreci 4, bazılarına göre ise 5 aşamadan oluşabilir. Bunlar; araştırma, hedefleme, taktik pazarlama ve kontrol'dür.

Yorumlarınız Değerlidir