Cevap ve Düzeltme Olarak da Bilinen Tekzip Hakkı Nedir? - Medya Budur

Matbuat Basın Derken Medya

Yaratıcı çözümler üretir; markalar için iletişim stratejileri geliştirir...

Cevap ve Düzeltme Olarak da Bilinen Tekzip Hakkı Nedir?


Gerçeği yansıtmayan iddialar kişi veya kurumların toplum nezdinde onurunu ve itibarını zedeleyebilmekte, haklarımıza yönelik saldırı niteliği taşımaktadır. Kelime olarak yalanlama manasını taşıyan Arapça kökenli tekzip; tüm yayın organları üzerinde uygulanabilir.


Tekzip hakkı, kişileri kendilerini savunabilme ve yanlış açıklamaları düzeltme imkanı tanıyan anayasal bir haktır. Tekzip metni ise bir düzeltme ve cevap metnidir. Söz konusu karşı metnin yayımlanmasının haricinde, kişilik haklarına direkt olarak zarar veren bir saldırı var olabileceğinden, mağdur kişi veya kurumun ilgili delillerle manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır.


Cevap ve Düzeltme Olarak da Bilinen Tekzip Hakkı Nedir


Şurası da son derece önemlidir ki tekzip ancak belli bir zaman dilimi içerisinde yapılabilir. Bu süre, sorunlu olduğu düşünülen içeriğin yayım tarihinden itibaren iki aydır. Bu iki aylık süreyi geçirdiyseniz yani gerekli hukuki adımları atmadıysanız geçmiş olsun, yayıncı artık tekzibi yayımlamak zorunda kalmayacaktır.


Özetle tekzip hakkı, çoğu Dijital dünyada olmak üzere size zarar veren yayınlara karşı en seri şekilde ve aynı yolla korunma imkanı vermektedir.

Yorumlarınız Değerlidir